Työ on alkanut

Julkaistu:

Vaalit

Kesäkuun kunnallisvaalit ovat ohi. Pälkäneen kunnan äänestysprosentti oli 58,8%, edellisellä kerralla 61,7%. Valtuustoon tuli tällä kertaa valituksi 48% uusia jäseniä, edellisellä kerralla 56%.

Luottamuspaikkajako

Vaalien jälkeen poliittiset ryhmät neuvottelivat luottamustehtävien jaon ja tekivät ehdotuksen, jonka  uusi kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti  10.8. Ryhmien välinen neuvottelu sujui rakentavassa hengessä. Neuvottelijat kokoontuivat yhteensä kolme kertaa.  Kaikki ryhmät olivat yhtä mieltä siitä, että paikkajako toteutui vaalituloksen mukaan. Paikkajaon pohjana oli kunkin puolueen valtuutettujen lukumäärä. Ns teknisiä vaaliliittoja oli kaksi : keskusta+perussuomalaiset+ vasemmistoliitto ja sosiaalidemokraatit + TervePälkäne. Neuvottelujen aikana perussuomalaisten ryhmästä syntyi vielä yhden valtuutetun oma ryhmä, joka sekin sai lautakuntapaikan elinvoimalautakunnasta.

Mitä on edessä?

 Neuvotteluissa nousi esille yksimielinen näkemys siitä, että kunnan tulee edistää erityisesti nuorten osallistumista päätöksentekoon esim  nuorisovaltuusto perustamalla. Ensimmäisessä valtuuston kokouksessa nuorisovaltuustosta tehtiinkin aloite, joka lähetettiin valmisteluun eilisessä kunnanhallituksen ensimmäisessä kokouksessa.

Loppukesän aikana on kantautunut uutisia eri puolilta maata siitä, että poliittisten ryhmien on ollut vaikea löytää yksituumaisuutta paikkajaossa. Oman kokemukseni mukaan ( neljä kertaa osallistunut neuvotteluihin) Pälkäneellä ei ole ollut isoja kiistoja ryhmien välillä paikkajaosta, ei tälläkään kertaa. Tämä on hyvä lähtökohta uuteen valtuustokauteen, joka sisältää paljon uusia haasteita, joista uuden maakunnallisen sote-järjestelmän käynnistyminen v.2023 alusta ei ole vähäisin.

Alkuvaiheen urakat

Valtuuston ensimmäiset ja tärkeimmät työt ovat kunnan lakisääteisten  hallintosäännön ja kuntastrategian uudistaminen ja ajantasaistaminen. Hallintosääntö on kunnan pelikirja, joka ohjaa niin luottamushenkilöiden kuin viranhaltijoiden arkipäivän toimintaa. Hallintosääntö määrittelee toimintatavat, miten kuntaa kehitetään ja johdetaan strategian mukaan. Kuntastrategia määrittele, mitä kotikunnaltamme haluamme, mihin suuntaa sitä tulee kehittää ja miltä toivomme tulevaisuuden näyttävän. Hallintosääntö ja kuntastrategia pyritään saamaan valmiiksi kuluvan syksyn aikana.

Uudet valtuutetut ja muut luottamushenkilöt tekevät työtään hallintosääntö toisessa kädessään ja kuntastrategia toisessa. Kuntakysely antoi hyviä näkökulmia kuntastrategian valmistelun pohjaksi.

Toiveena on, että kuntalaiset ottavat aktiivisesti yhteyttä päättäjiin, koska he ovat hallintoelimissä kuntalaisten edustajia, eivät omalla asiallaan.

Pidetään yhteyttä! 

Lisää julkaisuja

26.5.2021

Näitä asioita pyrin edistämään Pälkäneellä

Kokemukseni Kunnanvaltuutettu 20 v,  Sivistyslautakunnan vpj ja pj  7v,  Perusturvaltk pj 8v,   Valt I vpj  4v Maakuntavaltuutettu 8v,  Kokoomuksen puoluevaltuutettu

17.5.2021

Maaseutu ja tulevaisuus

Maassamme on viime vuosikymmenet väestö on tasaisella vauhdilla  muuttanut kaupunkeihin. Elämäntyylikin  on muuttunut kaupunkimaiseksi. Monet kunnat ovat isosti huolissaan  asukasmäärän

30.4.2021

Monta tasoa päätöksenteossa

Viime päivät politiikka on ollut näyttävästi esillä kaikissa medioissa. Maan hallituksen tulevaisuus on ollut vaaka-laudulla, kun on ollut eriäviä näkemyksiä