Näitä asioita pyrin edistämään Pälkäneellä

Julkaistu:

Kokemukseni

Kunnanvaltuutettu 20 v,  Sivistyslautakunnan vpj ja pj  7v,  Perusturvaltk pj 8v,   Valt I vpj  4v Maakuntavaltuutettu 8v,  Kokoomuksen puoluevaltuutettu 3v.

Sote-alan asiantuntija, lääketieteen tohtori ja verisuonikirurgi, hallinnon pätevyys, asiantuntijaylilääkäri, yksityislääkäri

Vuosia seurakunnan hallinnossa päättäjänä niin Kangasalla kuin Pälkäneelläkin.  

Tulevaisuuden Pälkäne

Pälkäne on itsenäinen kunta, jonka vahvuuksia tulee mainostaa. Pienen maalaiskunnan iso voimavara on yhdessä tekeminen. Kunnan palveluiden sähköistäminen on tärkeää. Kunnan palveluiden esim rakennuslupien hakemisen tulee olla käytettävissä 24 tuntia vrk:ssa.  Valokuituverkko tarjoaa hyvä alustan tälle.

Sote-palveluiden tulee säilyä kuntapohjaisesti tuotettuina. Yksityisten sote-palveluiden käyttäminen tulee olla jatkossakin mahdollista.

Kunta ja seurakunta voisivat rakentaa yhteisen Seura-Kunta-talon Onkkaalan, johon olisi keskitettynä kummankin organisaation virastot ja kokoustilat. 

Lapset ja Nuoret

Lasten ja nuorten hyvinvointi tulee olla kunnan keskeinen tavoite ja tehtävä. Tasokas perusopetus ja lukio ovat sijoituksia tulevaisuuteen. Lukion kurssitarjontaa voisi laajentaa etäkurssein yhdessä toisen lukion kanssa. Maksutonta varhaiskasvatusta on syytä selvittää. Kunnan tulee tehdä yhteistyötä kolmannen sektorin esim urheiluseurojen ja nuorisojärjestöjen sekä seurakunnan  kanssa erityisesti lasten ja nuorten monipuolisen harrastustoiminnan tuottamisessa. Nuorien vaikutusmahdollisuuksia kunnan päätöksenteossa tulee lisätä.

Asuminen

Pälkäneen monipuolinen, kaunis luonto, ihanteellinen sijainti neljän kaupungin vaikutuspiirissä, hyvät harrastusmahdollisuudet (esim  Kostia Areena, Sappeen talviurheilukeskus) ja runsas kohtuuhintainen tonttitarjonta tarjoavat hyvän paikan asua. Kaikkien kylien toimeliaisuus ja yhteisöllisyys ovat tärkeitä  kunnan maine-ja  vetovoimatekijöitä. Kunnan ja kylien yhteistyö on tärkeää.  

Yrittäminen ja työnteko

Pälkäneen sijainti Pirkanmaan eteläreunassa, neljän kaupungin  vaikutuspiirissä  tarjojaa hyvät mahdollisuudet yrittämiseen ja työssäkäyntiin lähikaupungeissa.  Tampereen Yliopiston läheisyys tukee ammattiin opiskelua ja tutkimus- sekä  tuotekehitystyötä.  Kattava valokuituverkko tarjoaa erinomaiset etätyön ja opiskelun  mahdollisuudet jopa  kansainvälisesti. Etätyön mahdollistavia ns Hub-tiloja tarvitaan nykyistä enemmän.   

Ikääntyminen

Pälkäneen väestö ikääntyy. Ikääntyneet kuntalaiset tarvitsevat erityisesti hoivapalveluja mutta myös terveydenhuollon palveluja. Tulevaisuuden terveyspalvelut tuotetaan lisääntyvästi sähköisin menetelmin. Näiden palveluiden käyttöön opastus ja käyttö voidaan toteuttaa osittain kirjastojen yhteydessä.

Turvalliset, hyvin valaistut kulkureitit potkukelkkakaistat mukaan lukien ovat kunnan vastuulla. Ikäihmisten sosiaalinen kohtaaminen ja ohjatut liikuntapalvelut voitaisiin toteuttaa kunnan ja seurakunnan yhteistyönä.

Liikunta

Kunnan tulee jatkossakin  panostaa kaikenikäisten liikuntapalveluihin, mikä on tärkeä asia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Liikunnan suotuisista vaikutuksista sekä terveyden edistämisessä että sairaudenhoidossakin kertyy koko ajan lisää tietoa. Kunnalla on hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen velvoite jo nyt ja se säilyy uudessa sote-järjestelmässäkin. Kostia Areena  tarjoaa hyvät mahdollisuudet kaikenikäisten omaehtoiselle liikkumiselle.

Lisää julkaisuja

25.8.2021

Työ on alkanut

Vaalit Kesäkuun kunnallisvaalit ovat ohi. Pälkäneen kunnan äänestysprosentti oli 58,8%, edellisellä kerralla 61,7%. Valtuustoon tuli tällä kertaa valituksi 48% uusia

17.5.2021

Maaseutu ja tulevaisuus

Maassamme on viime vuosikymmenet väestö on tasaisella vauhdilla  muuttanut kaupunkeihin. Elämäntyylikin  on muuttunut kaupunkimaiseksi. Monet kunnat ovat isosti huolissaan  asukasmäärän

30.4.2021

Monta tasoa päätöksenteossa

Viime päivät politiikka on ollut näyttävästi esillä kaikissa medioissa. Maan hallituksen tulevaisuus on ollut vaaka-laudulla, kun on ollut eriäviä näkemyksiä