Monta tasoa päätöksenteossa

Julkaistu:

Viime päivät politiikka on ollut näyttävästi esillä kaikissa medioissa. Maan hallituksen tulevaisuus on ollut vaaka-laudulla, kun on ollut eriäviä näkemyksiä siitä, miten maassamme asioita pitäisi hoitaa. On puhuttu paljon yleviä asioita työn tärkeydestä ja hyvinvointivaltion toimintaedellytysten turvaamisesta. Lisäksi keskusteluun tuli mukaan eurooppalainen ulottuvuus, kun Perustuslakivalikunta teki päätöksensä 2/3 määräenemmistövaatimuksesta EU:n tukipaketin hyväskynnässä. Kokoomus kohautti ilmoittamalla äänestävänsä eduskuntaryhmänä tyhjää ,kun asia tulee eduskunnan äänestykseen. On hyvin mahdollista, että vähemmän politiikkaa seuraavat pyörittävät päätään politiikan menosta varsinkin vielä korona-aikana. Politiikkaa on sanottu yhteisten asioiden hoidoksi, Perustellusti joku kysyy, missä yhteiset asiat ovat näinä päivinä olleet, kun media näyttää puheenjohtajien väsyneitä kasvoja ja lakonisia lausuntoja illan hämärässä.

Ideologian taso

Yhteiset asiat ovat olleet vahvasti mukana, mutta mielipiteet niiden hoitamisesta ovat eronneet. On ollut selvästi nähtävissä, että ongelmien ratkaisut ovat olleet vahvasti sidoksissa poliittisten ryhmien ideologiaan, yhteiskunnalliseen viitekehykseen. Ideologia on usein lähellä idealismia, ihannetta tavoitella yhteiskunnallista hyvää poliittisen ryhmän näkökulmasta.

Asioiden taso

Päätöksenteon pitäisi pohjautua tosiasioihin ja numerotietoon niin pitkälle kuin mahdollista. Taloudesta puhuttaessa varsinkin tarvitaan laskelmia ja matemaattisia ennusteita esim työttömyyden kehittymisestä ja taloudesta. Valtion kehysriihessä varsinkin asioiden pitää olla keskiössä.

Ihmisten taso

Neuvotteluja käyvät ihmiset, jotka on valittu vaalituloksen pohjalta hoitamaan edustuksellisesti yhteisiä asioitamme. Näin on niin eurooppalaisella kuin kansallisella tasolla kuntatasosta puhumattakaan. Ainakin teoreettisesti nämä ihmiset eivät ole omalla asiallaan. He ovat isiä ja äitejä, miehiä ja naisia, puolisoita, jonkun lapsia, joilla on myös tunteet ja jotka myös väsyvät. He ovat sattumalta päätyneet neuvottelupöytiin, joissa yhden kanssa on helpompi keskustella ja olla eri mieltäkin kuin toisen. Kahdeksan vuorokauden työrupeama on melkoinen suoritus.

Taktiikan taso

Puolueet haluvat edistää asioita omasta ideaologiastaan käsin. Tähän tarvitaan mandaatti, jonka antavat äänestäjät. Äänestyspäätökset syntyvät usein mielikuvien perusteella. Mielikuvia synnytetään puheilla ja esiintymisellä. Mielikuvat syntyvät joskus jopa sattumalta. Politiikkassa tapahtuu silloin tällöin yllättäviä käänteitä, joita on vaikea järjellisesti selittää. Sellaisia käänteitä on viime päivinäkin nähty.

Yhteenveto

Kun tarvitaan päätöksiä yhteisistä asioista, niin ne syntyvät ideologian, asioiden, ihmisten ja taktiikan tasojen verkostossa ja vielä tosiasioita sekä numeroita yhdistämällä jopa ulko- ja turvallisuuspolitiikkakin huomioon ottaen. Ei ole siis helppoa yhteisten asioiden hoitaminen. Hyvä tahto ja toisen kunnioittaminen ovat edellytyksiä keinojen löytymiseen ratkaista asioita. Suomalainen demokratia on vahvaa ja osaavaa ja onneksii löytyy niitä, jotka ovat valmiita näihin vaativiin tehtäviin. Kesäkuun 13. päivä seuraavan kerran heitä valitsemme.

Lisää julkaisuja

25.8.2021

Työ on alkanut

Vaalit Kesäkuun kunnallisvaalit ovat ohi. Pälkäneen kunnan äänestysprosentti oli 58,8%, edellisellä kerralla 61,7%. Valtuustoon tuli tällä kertaa valituksi 48% uusia

26.5.2021

Näitä asioita pyrin edistämään Pälkäneellä

Kokemukseni Kunnanvaltuutettu 20 v,  Sivistyslautakunnan vpj ja pj  7v,  Perusturvaltk pj 8v,   Valt I vpj  4v Maakuntavaltuutettu 8v,  Kokoomuksen puoluevaltuutettu

17.5.2021

Maaseutu ja tulevaisuus

Maassamme on viime vuosikymmenet väestö on tasaisella vauhdilla  muuttanut kaupunkeihin. Elämäntyylikin  on muuttunut kaupunkimaiseksi. Monet kunnat ovat isosti huolissaan  asukasmäärän